ne demek?

Asılsız olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Cadı hikâyesi de cinlerin, cadıların asılsızlığını, bir kadın oyunu olduğunu vurgulayan bir hikâyedir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

asıl-sız-lık