asık suratlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten, öfkeli görünüşlü yüzü olan, asık surat, eğri çehre, eğri çehreli, askın surat

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sık su-rat-lı