asık surat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asık suratlı. "(Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten, öfkeli görünüşlü yüzü olan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sık su-rat