arz talep ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üreticinin piyasaya mal çıkarması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları, sunu ve istem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"

İlişkili birleşik kelimeler; "arz talep dengesi" "arz talep kanunu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
arz ta-lep