aruz vezni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan divan edebiyatı nazım ölçüsü, aruz, aruz ölçüsü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ruz vez-ni