aruz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aruz vezni. "(Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan divan edebiyatı nazım ölçüsü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿarūż

İlişkili birleşik kelimeler; "aruz ölçüsü" "aruz vezni"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ruz