artezyen kuyusu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Artezyen. "(burgu ile delinerek açılan ve suyu yükseğe fışkırtan kuyu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-tez-yen ku-yu-su