artezyen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Burgu ile delinerek açılan ve suyu yükseğe fışkırtan kuyu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca artésien

İlişkili birleşik kelimeler; "artezyen kuyusu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-tez-yen
artezyen