ne demek?

Atardamar bozukluğu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca artérite tıp"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ar-te-rit

Köken (Etimoloji) bilgisi: