art zamanlılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değişik zaman ve evrim açısından incelenen dil olaylarının özelliği, diyakroni

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
art za-man-lı-lık