art niyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Art düşünce. "(bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
art ni-yet