artırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Artmasını sağlamak, çoğaltmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir davranışta ileri gitmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-tır-mak