artçılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Artçının yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Artçı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
art-çı-lık