arslanın adı çıkmış çakallar baş keser ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`haksızlık veya kötülük yapacağı düşünülen kişi yerine bu konuda adı ön plana çıkan kişiler asıl haksızlığı ve kötülüğü yaparlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ars-la-nın adı çık-mış ça-kal-lar baş ke-ser