arsızlaştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arsız bir duruma getirmek, arsızlaşmasına yol açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-sız-laş-tır-mak