arpej ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir akort oluşturan seslerin birbiri arkasından çalınması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Fransızca arpège


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-pej