arpacıya borç eden ahırını tez satar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir iş borçla sağlıklı bir biçimde yürütülemez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-pa-cı-ya borç eden ahı-rı-nı tez sa-tar