arpacık soğanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-pa-cık so-ğa-nı