arpacı kumrusu gibi düşünmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

içinde bulunduğu sorunu nasıl çözeceğini uzun uzun düşünmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-pa-cı kum-ru-su gibi dü-şün-mek