ne demek?

Arpaya benzer ancak tanesi zayıf bir bitki

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

ar-pa-ğan