armut kompostosu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaş armut, şeker ve suyun kaynatılması ile yapılan komposto

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-mut kom-pos-to-su