armut hoşafı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurutulmuş armut, şeker ve suyun kaynatılması ile yapılan hoşaf

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-mut ho-şa-fı