armudun sapı var üzümün veya kirazın çöpü var demek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

'her şeye kusur bulmak, hiçbir şeyi beğenmemek' anlamlarında kullanılan söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-mu-dun sa-pı var üzü-mün veya ki-ra-zın çöpü var de-mek