ne demek?

Nazarlık olarak takılan, üzerine besmele veya maşallah yazılmış, armut biçimindeki altın veya gümüş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş

Kökeni;

"Farsça armūd + Arapça -iyye"

İlişkili birleşik kelimeler;

"armudiye altını"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ar-mu-di-ye

Tahta oymacılığında kullanılan bir tür rende

Tipi / Türü;

ağızlardan