armonika ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; İtalyanca armonica

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Akordiyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-mo-ni-ka