armoni orkestrası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yalnız üflemeli çalgılardan oluşan orkestra

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-mo-ni or-kest-ra-sı