arlanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Utanmak. "(onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir duruma düşmekten üzüntü duymak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-lan-mak