arkoz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleşiminde feldspat bulunan, kum taşı türünden bir tortul kayaç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca arkose


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-koz