arkeometrik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arkeometri ile ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca archeométrique


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-ke-omet-rik