arkasız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arkası olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Adamsız

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-ka-sız