ne demek?

Tamamı daha sonra konuşulmak üzere yarım bırakılan

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

ar-ka-sı ya-rın