arkaizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağa ait biçimin, yapının özelliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca archaïsme


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-ka-izm