ne demek?

geriden gelmek, geride kalmak

Kullanımı;

"Mustafa İnan biraz geç gelmişti, arkada kalmıştı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ar-ka-da kal-mak

değerce ileride olanların arkasında kalmak, ileri gidememek