arkadaş değil arka taşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`sözüm ona arkadaş ama çok zarar veriyor` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-ka-daş de-ğil arka taşı