ariyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ödünçleme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿāriyet

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir taşınır malın kullanımının geri verilmek şartıyla bedelsiz olarak bir kimseye bırakılması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hukuk, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ri-yet