aritmetik orta ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir diziyi oluşturan sayıların toplamının, dizinin terim sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rit-me-tik or-ta