aristokrat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soylu erki yanlısı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca aristocrate

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Soylu

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Cumhuriyet yönetimi ile aristokrat sınıfı ortadan kalktı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ris-tok-rat