arioso ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dramatik ve lirik bakımdan yüksek bir anlatım gücü olan ağırbaşlı ezgi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; İtalyanca arioso


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ri-oso