arifeyi gösterip bayramı göstermemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işi sonuna kadar başarılı götürüp sonunda olumlu sonuca ulaşamamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ri-fe-yi gös-te-rip bay-ra-mı gös-ter-me-mek