ne demek?

Yiyeceği ortaklaşa sağlanan (toplantı)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat eskimiş

Kökeni;

"Arapça ḥarįf + Farsça -āne"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ari-fa-ne


arifane (2)

Arif olana yakışacak bir biçimde

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf eskimiş

Kökeni;

"Arapça ʿārif + Farsça -āne"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ari-fa-ne

Köken (Etimoloji) bilgisi: