arifane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yiyeceği ortaklaşa sağlanan "(toplantı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿārif + Farsça -āne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Arif olana yakışacak bir biçimde.

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "tecahülüarifane"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ri-fa-ne