ari ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıplak

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿārī

Örnek / Cümle; "Ari bedeni ince bir kumaş ile sarmalanmıştı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Arınmış, soyutlanmış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"

İlişkili birleşik kelimeler; "Ari dil"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ri