ardaklanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağaçlarda mantarların sebep olduğu çürümeye uğramak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-dak-lan-mak