ardınca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra, peşinden, peşi sıra, takiben

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-dın-ca