ardılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birisinin sırtına asılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sataşmak, çatmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Musallat olmak, asılmak, takılmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-dıl-mak