ardıl ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, arda, halef. "(zıt anlamlısı: öncel)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çıkarımda varılan sonuç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mantık"

İlişkili birleşik kelimeler; "ardıl görüntü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-dıl