ardıcın közü olmaz yalancının sözü olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`ardıç ağacının ateşi çabuk geçer, kül olur; yalancının sözü de böyledir, ona da güvenilmez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-dı-cın kö-zü ol-maz ya-lan-cı-nın sözü ol-maz