ardı arkası kesilmemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aralıksız olarak gelmek. "(ardı arası kesilmemek)"

Örnek / Cümle; "Ödevlerin ardı arkası kesilmiyor."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-dı ar-ka-sı ke-sil-me-mek