ne demek?

► ağaç parkı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca arboretum"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ar-bo-re-tum