arazbar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türk müziğinde bir birleşik makam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaraż + Farsça bār


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-raz-bar