ne demek?

yerini doldurabilmek, yokluğunu hissettirmemek

Hecelenişi / Hecelemesi;

arat-ma-mak